пошук на сайті

Медіа-архів

Медіа-архів

Мета та завдання просфспілки КЗ ХООД


Первинна профспілкова організація (ППО) співробітників комунального закладу Херсонської обласної ради "Херсонський обласний онкологічний диспансер" об’єднує на добровільній основі за місцем професійної діяльності працівників з метою консолідації зусиль щодо захисту соціальних та економічних прав і інтересів.

Правова основа діяльності профспілки - Конституція України, Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закон України «Про об'єднання громадян», Кодекс законів про працю України, Статут професійної спілки працівників охорони здоров'я України, інші закони України та нормативно-правові акти і чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною радою України, які є частиною національного законодавства України.

Профспілка здійснює свою діяльність на демократичних засадах за принципами:
• законності;
• добровільного вступу в профспілку і виходу із неї;
• самостійності профспілки, їх виборних органів у виконанні статутних цілей і завдань;
• виборності всіх профспілкових органів знизу доверху, їх підконтрольності та регулярної звітності перед членами профспілки;
• гласності в діяльності всіх організаційних ланок профспілки і їх виборних органів;
• колегіальності в прийнятті рішень та персональної відповідальності за їх виконання;
• поваги до поглядів і гарантій інтересів меншості, права кожного члена профспілки на захист, роз’яснення своєї позиції;
• солідарності і єдності дій профспілки в реалізації статутних цілей і завдань.

Головною метою діяльності профспілки є представництво трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, забезпечення здійснення права кожного члена профспілки на працю, підвищення життєвого рівня, забезпечення інших прав та інтересів.

Для здійснення статутних цілей первинна профспілкова організація:
• домагається здійснення права кожного члена профспілки на працю, справедливу її оплату, підвищення життєвого рівня, захищає малозабезпечених;
• веде переговори, укладає колективний договір;
• у відповідності до законодавства здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства про працю, правил та норм з охорони праці;
• управляє профспілковим бюджетом, здійснює господарську діяльність у відповідності до законодавства для досягнення статутних цілей.


Профком
Діяльність профспілки


ДОМАШНЯ    ПРО ДИСПАНСЕР    НОВИНИ    ПРЕСА    ВІДДІЛЕННЯ    МЕДІА-АРХІВ    ІНФОРМАЦІЯ    КОНСУЛЬТАЦІЯ    ЗВ'ЯЗОК