пошук на сайті

Анкета оцінки якості

анкета оцінки якості

Запис на прийом

Запис на прийом

Допомогти диспансеру

Допомогти диспансеру

Денний стаціонар поліклінікителефон (0552) 35-75-18


Завідуюча відділенням - Алексєєва Тетяна Леонідівна, лікар-хіміотерапевт

Старша медична сестра - Томенко Вікторія Миколаївна


Ординатор відділення

Чуманська Ольга ЛеонідівнаВідділення функціонує з березня 2014 року, організоване з метою впровадження ресурсозберігаючих технологій, раціонального використання ліжкового фонду.

Денний стаціонар поліклініки розгорнутий на 30 ліжок, та працює 5 днів на тиждень.

Основним завданням відділення денного перебування є надання спеціалізованої медичної допомоги хворим із злоякісними новоутвореннями, що потребують тільки денного нагляду і лікування. У відділенні враховані інтенсивність лікування, застосування онкопрепаратів згідно з сучасними схемами хіміотерапії. У випадку виникнення у хворого ускладнень лікування, які потребують цілодобового спостереження, хворий переводиться у профільне стаціонарне відділення.

У денному стаціонарі поліклініки проводиться лікування:
- неоадьювантна, адьювантна, паліативна моно- та поліхіміотерапія;
- комбінована хіміо-імунотерапія;
- гормонотерапія;
- введення бісфосфонатів;
- симптоматична терапія;
- передопераційна підготовка хворих;
- реабілітація після оперативного лікування, та хіміо-променевої терапії;
- проведення супровідної терапії хворим, які отримують амбулаторно променеву терапію.


назад