пошук на сайті

Анкета оцінки якості

анкета оцінки якості

Запис на прийом

Запис на прийом

Допомогти диспансеру

Допомогти диспансеру

Хіміотерапевтичне відділення


відеовізитівка

телефон (0552) 35-90-97


Завідувач - Бузько Таїсія Михайлівна, лікар-онколог

Старша медична сестра - Параскєва Галина Вікторівна


Ординатори відділення

Денисенко Катерина Сергіївна

Мосьпан Світлана Борисівна

Саміло Ярослав Дмитрович

Фоменко Віктор ГригоровичВідділення функціонує з 1 квітня 2009 року.

Розгорнуто на 45 ліжок.

У відділенні: 4 палати на 1 ліжко, 4 палати на 2 ліжка, 11 палат на 3 ліжка, які забезпечені системою дистанційного екстреного виклику медичного персоналу.

На теперішній час це сучасне спеціалізоване відділення в якому проводиться медикаментозне лікування онкологічних хворих Херсонської області: неоадьювантна, адьювантна, куративна, поліхіміотерапія та комбінована хіміо-, імунно-, гормоно-, біо-, таргентна терапія з використанням різних шляхів введення препарату. Для проведення цілодобових курсів ПХТ використовується 6 інфузоматів.

Токсичні прояви цитотоксичного лікування в умовах хіміотерапевтичного відділення є прогнозованими, контрольованими і використовуваними завдяки оптимальному поєднуванню стандартних режимів та індивідуальних модифікацій, а також завдяки використанню сучасних лікарських засобів.

Показання для направлення у онкохіміотерапевтичне відділення:
При умові необхідності призначення в стаціонарних умовах хворих злоякісних новоутворюваннями наступних видів цитостатичної медикаментозної терапії.
1. Куративна цитостатична медикаментозна терапія (далі-ХТ). Мета: досягнення ремісії та продовження життя.
Загальні показники:
- диссеменірований, неоперабельний або не можливий опромінюванню рак;
- швидкорозрозтаючі злоякісні пухлини;
- метастатичне ураження внутрішніх органів.
2. Неоадьювантна ХТ. Мета: досягнення або підвищення резектабельності пухлини.
Загальні показники:
- первинно-неоперабельні пухлини, які вважаються добре чутливими до ХТ;
- первинно-неоперабельні пухлини, які не ввжаються добре чутливими до ХТ, але мають швидкий ріст та низьку ступінь диференціювання.
3. Адьювантна ХТ. Мета: знешкодження вірогідних мікро метастазів, які неможливо виявить існуючими методами діагностики.
Загальні показники:
- неоплазії, при яких ефективність використання адьювантної ХТ є доказаною.
4. Паліативна ХТ. Мета: покращення якості життя без впливу на довготривалість життя.
Загальні показники:
- розвитий пухлинний процес, добре чутливий до ХТ;
- тяжкий загальний стан, на явність супроводжувальної патології, яка заперечує використанню протоколів куративного лікування в повному обсязі.
5. Симптоматична ХТ:Мета: відсторонення або значне послаблення найбільш тяжких симптомів та синдромів злоякісного пухлинного процесу.
6. Лікування ускладнень ХТ: Мета: усунення зворотних та незворотних ускладнень ХТ.

Протипоказання для направлення в онкохіміотерапевтичне відділення є:
1. Технічно операбельне або чутливе до променевої терапії пухлини або метастази;
2. Тяжкий загальний стан;
3. Інфекційне захворювання: гострі або хронічні в активній формі; паразитарні захворювання: педикульоз, сверблячка та інші;
4. Супутні захворювання в стані функціональної декомпенсації;
5. Психічні захворювання ( ендогенні депресії, шизофренія);
6. Психічна лабільність, негативізм по відношенню до хіміотерапії;
7. Признаки алкогольного сп’яніння або наркотичної залежності.


назад