пошук на сайті

Анкета оцінки якості

анкета оцінки якості

Запис на прийом

Запис на прийом

Допомогти диспансеру

Допомогти диспансеру

Відділ канцер-реєстру


телефон (0552) 35-74-94


Лікарняний канцер-реєстр

Ануфрієва О.М.

Бальошенко В.М.


Популяційний канцер-реєстр

Рум'янцева С.В.

Всеволодова І.В.


Інженер-програміст

Кравченко С.В.


Відділ канцер-реєстру, як самостійний структурний підрозділ Херсонського облонкодиспансеру, зі своїм штатним розкладом, був затверджений 01.09.2001 року.

Наказом МОЗ України від 22.01.96р. №10 “Про створення національного канцер-реєстру України” всім управлінням охорони здоров′я було рекомендовано забезпечити “формування на базі онкологічних закладів мережі регіональних канцер-реєстрів”.

Завідуючі:
Волощук Л.Б. - 2001 р. - 2009 р.
Козинець О.Л. - 2009 р. - 2012 р.

До цього часу функції обліку онкологічних хворих області виконував організаційно-методичний кабінет.

З 1997 року в області був розпочатий перехід на автоматизовану систему обробки інформації по Єдиній інформаційній технології, розробленій Українським інститутом онкології та радіології, сформований банк даних хворих із злоякісними новоутвореннями згідно МКХ-10 перегляду [С00-С97]. З моменту заснування в популяційному реєстрі накопичена інформація про 62204 хворих, постійних мешканців області (за пропискою або реєстрацією). Регіональний реєстр працює під керівництвом Національного канцер-реєстру за спеціальною програмою, якому надає інформацію про зміни в банку даних області.

З 2003 року впроваджена автоматизована програма лікарняного реєстру, що містить інформацію про всіх хворих, що лікувались стаціонарно в облонкодиспансері. За неповних 4 роки банк даних складає 8795 пацієнтів, а комп′ютерний архів нараховує 14836 медичних карт стаціонарного хворого.

У відділі працюють 6 співробітників, які вводять персоніфіковану інформацію до обласного комп′ютерного банку даних. З 6 працівників четверо мають стаж роботи на посаді від 10 до 16 років. Розрахунки показників протягом 10 років забезпечує провідний інженер-програміст Юшкова С.В. Продовжує зміцнюватись технічне забезпечення відділу: створено 5 автоматизованих робочих місць, 6 персональних комп′ютерів, є електронний зв′язок та вихід в Інтернет.

Щоквартально відділом видається збірник показників з онкоепідситуації в області та стану спеціалізованої медичної допомоги онкохворим у розрізі районів і локалізацій, надається практична допомога спеціалістам та районним онкологам області з питань ведення облікової медичної документації.


назад